Dette er mit første blog-indlæg på den nye side, som bærer navnet “Randow.life”.

Udover, at jeg synes, det er smart, at man nu kan få denne endelse bag sit (domæne)navn, så ligger der for mig også den intention bagved beslutningen om at skifte min gamle hjemmeside (www.alkohol-coach.dk) ud med den nye, at jeg samtidig signalerer, at jeg er meget mere end “bare” misbrugsbehandler.

For mig personligt signalerer navneskiftet nemlig også, at det er selve LIVET og opnåelsen af den højest tænkelige bevidsthedstilstand, som driver mig frem i min hverdag, og i øvrigt  i alt mit arbejde med mennesker, for hvem jeg kun ønsker, at de realiserer deres aller mest saliggørende potentiale.

Mit interesse-område er altså ikke bare misbrug og afhængighed; det er SELVE LIVET.

Jeg har altid været både glad og stolt ved mit virke som misbrugsbehandler for mennesker i alle mulige afhængigheds-problemstillinger. Men det har aldrig  nogensinde konstitueret en IDENTITET for mig.

At hjælpe misbrugere til en forbedret livskvalitet er ikke dén, jeg ER. Det er dét, jeg GØR, i livet. Blandt mange andre ting.

Jeg har altid følt, der strømmede en kraft ud af, og igennem mig, som var “mit levende billede”, og som rummede væsentligt mere, end hvad både klienter i et typisk misbrugsbehandlings-forløb eller for den sags skyld seere på TV-skærmen fik at se.

Jeg har på den anden side også altid værdsat “true professionals”, når jeg mødte dem og har nydt, at man kunne fæstne lid til, at de “would get the job done”. Derfor har jeg også gerne altid gerne selv villet opfattes som én, der var netop det: professionel. Og forhåbentlig endda gerne en dygtig én af slagsen.

Kodeordet her er “the job”. Det er et arbejde; en funktion.
Og hos “de sande professionelle”, noget de udfører med troværdighed, og den styrke og selvsikkerhed, der kommer fra at have udført lignende opgaver, mange gange tidligere, over en længere årrække.

Hvordan er Randow.life så anderledes end alkohol-coach.dk?

Det er denne hjemmeside, fordi jeg i virksomheden Randow.life har tænkt mig at både fortsætte med at behandle misbrugere af alle slags (hvor vi nu opererer med venteliste pga vores succes) og samtidig invitere en masse ANDRE mennesker, der slet ikke behøver at kunne relatere sig til misbrugs-spørgsmålet, ind i en mere interesse-båret privatsfære, i mine nye lokaler i København.
Det er disse lokaler, jeg udover “klinikken”, også kalder for “Dragens Hule” eller “Templet”.

Dette “sted”, og disse lokaler, jeg her refererer til, er den tidligere, nu nedlagte Frimurer-loge, på Frederiksberg Allé, og som er så specielt et sted, som det er, netop fordi man virkelig kan fornemme, at der herfra tidligere er udgået “tempel-aktiviteter”.
På den måde, føler jeg mig ret stolt over at være blevet givet mulighed for at agere  “tempel-vogter” eller kustode, for et sted, der både allerede rumme  og også i fremtiden vil være i stand til at generere helt særlige stemninger og tilstande, i de mennesker, som gæster dette “tempel” eller “drage-hule”.

Som allerede nævnt, har jeg “bare” min egen livsenergi at gøre godt med i verden, og selvom mit virke efterhånden er blevet så omfattende, at jeg er blevet nødt til at hyre en personlig assistent og engagere med velvilligt personale til at hjælpe med noget af det, jeg nu selv ikke længere magter at udføre alene, så er jeg stadig bare MIG SELV – dén, jeg ER.

24/7.

Og det er altså mere end “bare” at være misbrugsbehandler.

Selvom jeg har arbejdet med misbrugs-spørgsmålet siden mine forældre smed mig i behandling i 1994, så har der alle årene (og før) også været en anden side inden i mig, som faktisk fyldte MERE i min egen optik end spørgsmålet om at først hjælpe mig selv og siden andre til et bedre liv, IKKE levet i afhængighedens destruktive favntag.

Denne anden side er det, som allerede i gymnasiet fik mig til at pløje mig vej igennem allehånde spirituel selvhjælpslitteratur, og senere også filosofi- og psykologi studierne på universitetet.
Tidligt, var jeg nemlig meget fascineret af hele døds-spørgsmålet, og ikke mindst forskellig litteratur, som forklarede om nær-dødsoplevelser, “out-of-body-experiences” og oplevelser, mennesker kunne have af, at vi var først og fremmest – alle sammen – SJÆL.

Samme spørgsmål var det, som fik mig til i en alder af 24 år at sætte mig i en hule og meditere i Indien og siden fatte voldsom interesse for yoga og meditation, chakras, kundalini og tantra, samt en masse forskellige shamanistiske (“primitive” folkefærds) beskrivelser af årsag-virknings sammenhænge imellem liv-og-død, mennesker og naturen, og i det hele taget samspillet imellem den indre og den ydre verden.

Som voksen mand, med også en skilsmisse bag mig, og med en helt generel interesse, udover det allerede nævnte, for kommunikation imellem mennesker, har relationer, og kultiveringen af harmoni imellem to mennesker, der søger kærligheden, også altid været et favorit-emne.

Fordi jeg på samme tid har både en høj energi og har råderet over et fantastisk inspirerende sted, vil jeg derfor i fremtiden nu også invitere til både foredrag, der går i helt andre retninger end misbrugsspørgsmålet, og arrangere workshops og såkaldte “Bevidste aftener”, hvor eksperter i et panel vil foredrage om forskellige spændende emner med mig som ordstyrer, overfor et forhåbentlig deltagende, nysgerrigt publikum

På disse aftener vil der blive trakteret med både snacks og drikkevarer – fordi jeg tror på, at en bevidstgørelses-proces godt må være både hyggelig og indbydende, og ske i plenum, fordi vi herved får energien fra mange at trække på.
Hvis der sker en form for social udveksling, muligvis endda netværksdannelse, imellem deltagerne, så er det bare en positiv bivirkning, som jeg skal være den første til at glæde mig over, på andres vegne.

At åbne op til sådanne aktiviteter, og bringe mennesker sammen, til mere meningsfuld udveksling, end den, der typisk finder sted foran et TV, er simpelthen noget, jeg brænder for.

Nu vil jeg bare ikke længere holde denne interesse adskilt fra alt mit øvrige virke, som også er både glædesfremkaldende og meningsfyldt for mig at udføre, bare på en anden måde og – rimeligvis – på andre tidspunkter. For alle disse aktiviteter vil typisk udspille sig “om aftenen”, når jeg er “on my own time” og sikkert alligevel ville have været optaget af alle disse spørgsmål.

Så dette er velsagtens en undskyldning. En undskyldning for ikke at kunne begrænse mit livsudtryk længere.

Jeg har ikke lyst til det.
Jeg tror faktisk slet ikke, jeg er i stand til det.
Det er som om, jeg er “vokset ud af formen”. Der skal ske noget nyt. Noget “mere”, nu.
Nu er jeg bare “dén, jeg er”, også i “det offentlige rum”.

Ud fra tankegangen om, at hvis det koster på karussellerne, at jeg på denne måde åbner op til alt dét, der alligevel hele tiden har ligget under motorhjelmen, så er tankegangen, at det tabte bare må vindes ind på gyngerne.

God forretnings-etik ville måske tilsige, at jeg så skulle holde disse forskellige aktiviteter adskilte i deres udtryk, ved eksempelvis at markedsføre dem, fra forskellige kommunikationsmæssige kanaler (læs: hjemmesider). Men det ville forfejle hele budskabet, og fastholde nødvendigheden af at være noget andet end HELE MIG, på et hvilket som helst tidspunkt.

De mennesker, der har lært mig at kende igennem langvarige, intense og intime behandlingsforløb, hvor vi vender enhver sten i deres liv, på en platform af lige dele OPLYSNING, TERAPI og COACHING, vil alligevel smile genkendende ved denne udmelding.
For de vil have erfaret, at selvom jeg forhåbentlig har været i stand til at fastholde en høj grad af professionel fokus på selve misbrugsproblematikken, så har jeg ALDRIG været særlig god til andet end at benytte HELE MIG, til at fremme de pædagogiske processer, jeg på et givent tidspunkt har vurderet hensigtsmæssige for mine klienter at gennemgå.

Hvis du ved læsning af disse linjer har fundet nysgerrighed overfor nogle af de ANDRE spørgsmål, der tænkes behandlet i “Dragens Hule”, såsom spiritualitet i forskellige former, sexualitet, kommunikation og samvær imellem mennesker, så “stay tuned” her  på hjemmesiden, via Randow.life’s aktivitets-kalender.
Ved at like den tilsvarende side på Facebook, kan du også modtage notifikationer herom, på dén vis.

Jeg kan love, at der vil komme mange både spændende og stimulerende (udviklende) aktiviteter, i tiden fremover.
Kh
CC

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.