NÅR HJERTET KNUSES – SORG 3/4 2019

På denne aften vil vi tale om det uhyre svære emne “hjertesorg” – med relevante afstikkere ind i sorgbearbejdning mere generelt.
De færreste mennesker går igennem livet uden at prøve at mærke at få deres hjerte knust. Og som mange vil kunne genkende fra deres eget liv, kan det være en meget langvarig healingsproces, der efterstår.

Hér vil vi tale om “do’s and dont’s” og i det hele taget prøve at løfte dette spørgsmål op i en mere “bevidst setting”.

Mere info følger.

BEVIDST SEXUALITET – 20/3 2019

På denne bevidste aften vil vi undersøge både tantriske og andre typer veje at gå for at forbedre og bevidstgøre sin sexualitet bedst muligt.

Mere info om paneldeltagere følger.

SKYGGE-SIDER 6/3 2019

Velkommen til dig og din skygge ?

På denne aften vil vi gå i dybden med det fænomen indenfor psykologien, der hedder “skyggesider”.

Mere info følger om panel-deltagere og tilmelding.

ALT OM STRESS – 20/2 2019

På denne “Bevidste aften” går vi i dybden med en af denne tids største tabsgivere i forhold til både livs-kvalitet og livs-længde: STRESS

Med i panelet denne aften er stress coach Lotte Klink Madsen. Hendes opponent er endnu ikke fundet. Mere info følger.

MISBRUGS-SITUATIONEN I DK ANNO 2019 – (6/2 2019)

Overvær og bland dig i samtalen imellem to uhørt kompetente mennesker indenfor deres felt.

På denne bevidste aften stiller vi skarpt på misbrugs-Danmark netop nu. Hvilke stoffer er populære? Hvordan indtages de? Og af hvem/hvordan?
Vi sætter også fokus på de indsatser, der (ikke?) gøres rundt omkring; på hvad der kan gøres bedre/anderledes af alle berørte parter, og på de både private og offentlige tiltag der muligvis kan forbedres for at forbedre forholdene for misbrugere helt generelt.

I panelet denne aften sidder anæstesi-overlæge Anne Poulsen, der fra sit virke på akutte modtage-centre og som tidligere vagtlæge har en helt speciel oplevelse af problemet netop nu.

Overfor hende sidder Jørgen Malthesen, der er en brønd af viden om behandlingen af misbrugere, mangeårig leder af www.alfa-fredensborg.dk og en af initiativtagerne til Cenaps-uddannelsen i Danmark.

Ordstyrer og vært på denne aften er misbrugsbehandler og daglig leder af www.randow.life, Carl Christian Randow.

Der vil blive serveret drikkevarer + snacks.
Begrænsede pladser – først til mølle

Dato: 6/2 2019, kl. 19.00-22.00

Sted: Frederiksberg Allé 11B, 1651 Kbh V – Randow.life på døren
– kom i god tid, da parkeringsforholdene kan være vanskelige om aftenen.

KØB BILLET HÈR: https://billetto.dk/e/misbrugs-situationen-i-dk-anno-2019-6-2-2019-billetter-324013

KONCERT – med Julia Milasa D 11/12 2018

På denne “bevidste aften” kaster vi os ud i musikkens tegn.
Oplev den henrivende russiske sangerinde Julia Milasa, der studerer på Musikkonservatoriet, synge på både russisk og engelsk.
Med julen for døren, vil Julia desuden fortælle om sit eget begivenhedsrige liv i både Danmark og Rusland, og der vil som sædvanlig være mulighed fra publikum til at spørge Julia om lige, hvad de vil.

Få en smagsprøve af Julia på Youtube hér: https://www.youtube.com/watch?v=ejmYOjaHm9w

Videoklippet starter med en lille snak, som man kan hoppe over, hvis man vil.

Der følger mere om adgang til billetter.
Der vil blive serveret drikkevarer + snacks som en del af entrebilletten.

Begrænsede pladser – først til mølle
Dato: 11/12 2018, kl. 19.00-22.00

KØB BILLET HÈR: https://billetto.dk/e/koncert-med-julia-milasa-d-12-12-2018-billetter-318935

Sted: Frederiksberg Allé 11B, 1651 Kbh V – Randow.life på døren
– kom i god tid, da parkeringsforholdene kan være vanskelige om aftenen.

DØDEN – det evige spørgsmål 23/1 2019

På denne Bevidste Aften tager vi intet mindre end hele døds-spørgsmålet op; selve det forhold, at vi alle sammen skal herfra en dag.

Hvordan inkorporerer man bedst denne bevidsthed i en meningsfuld tilværelse? Lader det blive en positiv vished i stedet for det modsatte? Hvordan forholder man sig mest hensigtsmæssigt til aldring, sygdom, tab af funktioner og vitalitet? Tabet af andre og – i yderste konsekvens – måske tabet af sig SELV ved overgangen fra liv til død?

I panelet til at slå forskellige toner an, er vi på denne aften – EFTER et beklageligt afbud fra Kristian Ditlev Jensen – så heldige at kunne introducere regressionsterapeut Michael Agerholm.
Michael arbejder med at bringe mennesker tilbage til tilstande fra tidligere liv, og sågar til tilstandene “imellem livene”, som tydeliggjort ved den amerikanske terapeut og forfatter Michael Newton, der endvidere er forfatter til bestselleren “Sjælerejser”. Michael Agerholm er stærkt inspireret af Michael Newton, og benytter sig af tilsvarende metoder med sine klienter.

Det andet medlem af panelet er Michael Christian Jacobsen, som har en speciel historie med sig.

Michael har “arbejdet med” buddhismen i 42 år (han understreger selv vigtigheden af at kalde det “arbejde med” i modsætning til “at praktisere”). Han har endvidere oplevet at være blevet erklæret klinisk død i Thailand, hvor han havde en såkaldt “out-of-body-experience”, og hvor han så, at det hans forskellige buddhistiske lærere igennem tiden har lært ham, faktisk kom til udtryk i dødsøjeblikket.
Michael er kyndig i nærmest alle spørgsmål indenfor buddhismen og ikke mindst læren, der udgår fra værket “Den Tibetanske Dødebog”.

Der vil som sædvanlig blive serveret drikkevarer + snacks indeholdt i billetprisen.
Begrænsede pladser – først til mølle

Dato: 23/1 2019, kl. 19.00-22.00

Kom gerne i god tid, da det kan være svært at finde parkeringspladser om aftenen.

KØB BILLETTER HER: https://billetto.dk/e/doden-det-evige-sporgsmal-billetter-322588

AT ELSKE SIG SELV – betingelsesløst 28/11 2018

AT ELSKE SIG SELV – betingelsesløst

For enden af næsten al terapi-arbejde, mennesker kan gennemgå, ligger svaret, at man skal elske SIG SELV dybere. Mere.
But how? And why?
Dette spørgsmål vil vi undersøge og forsøge at tale op med forhåbentlig god inspiration til følge for alle deltagerne.

Til stede i panelet denne aften være to mennesker, som begge fortjener respekt for at have taget en række opgør i deres liv, og siden handlet konsekvent egen-omsorgsfuldt, på trods af ikke så få omkostninger.

I panelet denne aften er tidligere radio og TV-vært Anja Stensig (https://anjasteensig.dk), som afholder kurser, foredrag og 1:1 sessioner omkring kunsten at udvise egenomsorg og “at elske sig selv”.
Det mandlige islæt i panelet bliver i form af psykoterapeut Palle Nielsen, som er et af de behageligste mennesker, jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at møde. Jeg kender hans historie indgående og ved, hvor hårdt han har arbejdet for at opnå den livsvisdom, han nu emmer så tydeligt af, og som han ikke er bange for at dele ud af.

Deltag denne aften og bliv inspireret til at mærke mere glæde i livet ❤️

Der vil blive serveret drikkevarer + snacks.
Begrænsede pladser – først til mølle

Dato: 28/11 2018, kl. 19.00-22.00

Sted: Frederiksberg Allé 11B, 1651 Kbh V – Randow.life på døren
– kom i god tid, da parkeringsforholdene kan være vanskelige om aftenen.

KØB BILLET HÈR: https://billetto.dk/e/at-elske-sig-selv-betingelseslost-billetter-318925

FRIHED – “What’s holding you back”? – AFLYST

På denne aften vil vi diskutere FRIHED, defineret både ved frihedens kendetegn og en lang række måder, mennesker kan (komme til at) leve UFRIT.

Undersøgelsesfeltet vil både være i den enkeltes liv mere overordnet og eksistentielt, såvel som indenfor rammerne af et forhold.

Dato: AFLYST

RADICAL HONESTY – Hvad er radikal ærlighed? 9/1 2019

Med afsæt i Brad Blanton’s bog “Radical Honesty” vil vi denne aften diskutere konsekvenserne af af leve med “radikal ærlighed” –  og det modsatte, herunder årsagerne til, hvorfor mennesker evt IKKE lever på denne måde.

I panelet denne aften går Carl Christian Randow selv på, i smertelig velovervejet erkendelse af sværhedsgraden i dette spørgsmål. Og fordi det stadig er et mål for ham at forsøge at kultivere denne sårbare ærlighed frem i en hverdags-bevidsthed, med alt hvad det medfører af valg og fravalg.

Det andet panelmedlem er Michael Munck Jeppesen, til daglig psykoterapeut og Diamond Logos behandler, på nær når han har brug for at mærke sin frihed og kører cykeltaxi.
Michael og CC har i flere år mødtes med regelmæssighed i en “mandegruppe” og har studeret og støttet hinanden i dette svære spørgsmål efter bedste evne.

Ordstyrer bliver denne aften skuespiller og ledelses-coach Lai Yde, af hvem det er rimeligt at forvente, at han slet ikke vil kunne lade være med at blande sig i snakken, som altså netop denne aften kommer til at handle om særligt MÆNDS ÆRLIGHED (og fravær af samme?).

Som sædvanlig vil alle spørgsmål være velkomne fra både salen og via det live-streamede signal ud til publikum på Facebook, der giver mulighed for at skrive spørgsmål direkte til panelets deltagere.

Der vil som sædvanlig blive serveret drikkevarer + snacks indeholdt i billetprisen.
Begrænsede pladser – først til mølle

Dato: 9/1 2019, kl. 19.00-22.00

KØB BILLETTER HER: https://billetto.dk/e/radical-honesty-hvad-er-radikal-aerlighed-billetter-318951

Sted: Frederiksberg Allé 11B, 1651 Kbh V – Randow.life på døren
– kom i god tid, da det kan være svært at finde parkeringspladser om aftenen.