Hos Randow.life inddeler vi af behandlingsmæssige hensyn brugere af alkohol i fire kategorier.

Den første kategori består af mennesker, som indtager alkohol i små, moderate mængder, uden nogen former for negative konsekvenser.

Storforbrugere af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Denne kategori består af mennesker, som er begyndt at tænke, at der skal alkohol eller måske “rekreativ brug af stoffer” til, når der skal festes eller føles glæde. Der ses meget frem til disse rusoplevelser og en stadig større del af livsglæden stammer fra indtag af rusmidler.

Misbrugere af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Man er begyndt at være misbrugende, når alkohol og stoffer – udover til festlige lejligheder – også indtages som et beroligende middel, efter stressfyldte perioder, og/eller som “trøst”, når man er ked af det/deprimeret.
På dette tidspunkt vil indtaget helt sikkert være begyndt at få sociale konsekvenser i form af misbilligelse fra venner og familie. Der kan også have indsneget sig arbejdsmæssige, økonomiske eller helbredsmæssige komplikationer/konsekvenser p.g.a. den misbrugende livstil.

Kemisk afhængige af alkohol (og andre stemningsændrende midler)

Kemisk afhængig er man blevet, når alkohol- og/eller stof-indtaget dominerer tilværelsen, og man tydeligvis prioriterer indtagelsen af alkohol eller stoffer over mange andre gøremål.

Meget ofte vil der have indsneget sig abstinenser ved ophør af indtaget (ikke alle får dog abstinenser, OBS!), og ens forhold til alkohol og stoffer vil være kendetegnet ved oplevelser af KONTROLTAB* og PSYKISK AFHÆNGIGHED**.

* KONTROLTAB = Mangel på evne til at overholde aftaler med sig selv og andre om TID, MÆNGDE og VARIGHED af indtaget.

** PSYKISK AFHÆNGIGHED = Når tankerne kredser om, hvornår man næste gang kan indtage alkohol eller stoffer, og hvilke tiltag, der skal til, førend at det kan lade sig gøre rent praktisk, eller hvad man skal gøre, for at det bliver socialt acceptabelt hos omgivelserne.

Denne inddeling af brugere af alkohol og ens genkendelse af sig selv i den rigtige kategori er helt afgørende for, hvilken retning et givent  behandlingsforløb får.

Det er kun mennesker, der hører til i de tre første kategorier, som kan gøre sig forhåbninger om at vende tilbage til et moderat alkohol-indtag, efter endt behandling.

For den fjerde kategori (de kemisk afhængige) gælder det, at de kun ved en totalt afholdende livsstil kan forvente nogen form for oplevet livskvalitet.

Denne kategori af brugere af alkohol og stoffer er således NØDT TIL at forstå og acceptere, at deres livsstil fremover skal være afholdende.

Er du i tvivl om din placering i disse fire kategorier, så prøv at tage afhængighedstesten her:

Læs om de forskellige kategorier af brugere af alkohol – og tag testen og find ud af i hvilken gruppe du selv hører til.