Har jeg behov for en læges hjælp?

For rigtigt mange mennesker er det vanskeligt at beslutte, om man skal vælge døgnbehandling eller om man kan ”nøjes” med et ambulant tilbud.

Ikke alle klienterne i Randow.life har brug for medicinsk nedtrapning.
I dag er de fleste professionelle enige om, at med mindre man er så fremskreden i sit misbrug, at man oplever abstinenser ved alkohol- eller stof-ophør, så vil et ambulant behandlingsforløb, hvor man bevarer kontakten til sit nærmiljø, ofte være at foretrække.

Dette kan sidestilles med en lang række andre undersøgelser, der påviser, at mennesker, der hurtigt udskrives fra hospitaler og i stedet modtager behandling som ambulante forløb i hjemmet, kommer sig hurtigere, og behandlingsprisen reduceres drastisk.

Hos Randow.life samarbejder vi ofte med klienterne og deres egen læge om at assistere i situationer, hvor lægen har skønnet, at det vil være tilstrækkeligt med en nedtrapningsplan af 4-7 dages varighed, der kan foregå i hjemmet (hvor du modtager abstinens-dæmpende substitutions medicin).

I disse tilfælde kan vi tilbyde at tilse dig, hjælpe med medicin-udlevering og tilbyde støtte med motiverende samtaler, indtil du opnår en stabil ædruelighed, og det egentlige behandlingsforløb kan begyndes.

For en mere uddybende snak om hjælp til at blive afgiftet i dit eget hjem, tøv ikke med at henvende dig til Randow.life.

Hos Randow.life samarbejder vi ofte med klienterne og deres egen læge om at assistere i situationer, hvor lægen har skønnet, at det vil være tilstrækkeligt med en nedtrapningsplan af 4-7 dages varighed