Pårørende-problemstillinger / Gruppe- og individuelle forløb

Det siges ofte om afhængighed, at det er ”en familie-sygdom”, fordi den tager alle til gidsel, som opholder sig i dens nærhed. Det er som om afhængigheds-problemstillingen stjæler alt ilten, også fra dem, der ikke selv er afhængige.

I dette miljø med dysfunktionelle mønstre udvikler de pårørende til et misbrug ofte selv en uhensigtsmæssig adfærd, der med fordel kan ændres.
Ubekendt for de fleste, hænger det sådan sammen, at udover at den pårørende hurtigt selv mærker, at han/hun får det bedre, når disse mønstre ændres, så gavner man faktisk også misbrugeren herved.

Ikke sjældent vil dét, der kan tage sig ud som fraværende eller usunde grænsedragninger i de pårørende (også), have hentet næring fra lignende adfærdsmønstre, der har udspillet sig i de pårørendes opvækst-familier.
For at endegyldigt bryde med kraften fra disse mønstre vil terapien for de pårørende bl.a. skulle ind og berøre disse forhold.

De bedste bedringsforløb – set fra misbrugerens perspektiv – er de forløb, hvor hele familien får hjælp til at bryde med tabuer; hvor man lærer at italesætte problemer (herunder misbrugs-problemsstillingen) med den rette sprogbrug, og hvor man opnår bevidsthed om selve afhængighedens natur og ens egen adfærd, i det ofte mangeårige misbrug, der er gået forud.

Noget af dette handler om, hvordan man bedst sikrer sig imod uhensigtsmæssige tilbagefald, og hvad man skal gøre, hvis de alligevel indtræffer. En anden vigtig lektie, de pårørende skal lære sig, er, at det faktisk er helt OK og endda bydende nødvendigt, at de siger fra overfor det, der rettelig er krænkelser af deres liv og ”rum”.

At gøre dette på måder, hvor den afhængige faktisk lytter, og reagerer hensigtsmæssigt, er en implicit del af ”pensum” i de pårørendes bevidstgørelses-proces.

At man så samtidig lærer at praktisere dette i en række andre livs-situationer, må i denne sammenhæng anse for at være en positiv side-effekt.

RING TIL CC på tel 28 14 68 05 og hør nærmere om muligheden af at deltage i både individuel- og gruppeterapi for pårørende.

Det kan være alt-ødelæggende for det menneske, som er pårørende til et menneske med et aktivt misbrug.