“Bevidsthed = G rel” er en læresætning, der tager afsæt i yogaen og i CC’s mangeårige studier af ændrede bevidstheds- og trance-tilstande.

G står for GRAVITY (gravitation/tyngdekraft) og betyder i denne sammehæng, at det reelt er i hvert enkelt menneskes forhold til tyngdekraften, at forskellige bevidsthedstilstande realiseres og kommer til udtryk.

Al den tid, dette er et meget taknemmeligt forhold at påvirke og “manipulere”, opstår herfra en let vej til på et hvilket som helst tidspunkt at både aflæse og ændre i en given bevidsthedstilstand, via nogle teknikker, der kan efterfølges af enhver.

Dette er en lære, CC underviser i, både i individuelle forløb, til foredrag, og i kommende bog-udgivelser.

Kun når særlige forhold taler herfor, inddrages disse teknikker også i misbrugsbehandlingen.