6 måneders forløb

Dette forløb varer typisk i ca. 6 mdr. og er vores behandlingstilbud til dig, som ønsker en fuldkommen bevidstgørelse i forhold til problemstillingen om overforbrug og misbrug af alkohol og andre stemningsændrende midler.

I løbet af denne proces afdækkes det, om du bør have som målsætning at vende tilbage til et kontrolleret indtag af alkohol, eller om du i stedet bør leve afholdende.

Hvis det skønnes forsvarligt, gøres disse forsøg med indtagelse af alkohol til en del af selve behandlingsforløbet.

Igennem hele forløbet vil du ved siden af de aftalte terapi-sessioner have online-adgang til din private coach via telefon, sms og e-mail i de perioder, hvor ekstra sparring er nødvendig.

Du vil således altid være i tæt dialog med din private coach om forløbsudviklingen.

Tilbuddet i Randow.life er unikt, fordi det blander en række effektfulde coaching-teknikker og terapimetoder, som gør det overforbrugende menneske til en autoritet i forhold misbrugsproblemstillingen. Du får redskaber og indsigt til at træffe de rigtige valg for dig selv. Vores metoder baserer sig på tillid, snarere end kontrol.

Helt overordnet arbejder vi i behandlingen hen imod en målsætning, der går ud på at manifestere en ny tilstand, hvor selve trangen til at overforbruge alkohol og andre stemningsændrende midler bortfalder, uanset om målsætningen lyder på varig afholdenhed eller kontrolleret indtag af alkohol.

Den behandlingsmæssige metode er unik for Randow.life og baserer sig på CC’s møder med mange forskellige behandlingsretninger, egne input og mere end 20 års erfaring med misbrugere af alle slags.

Alt arbejdet med klienter foregår i 1:1 terapi, ved samtalemøder af 90 minutters varighed, der giver mulighed for at berøre følsomme emner, med tid til både at åbne op og lukke forsvarligt i igen, når terapi-sessionen er ovre.

Terapien kan foregå på klinikken, men den kan også ligge i dit eget hjem, eller den kan foregå via Skype, når særlige forhold taler herfor.

Du får:
  • Et struktureret behandlingsforløb af oplysning, terapi og coaching med varighed af 4-6 måneder
  • Mindst 15 individuelle samtalemøder med CC  (i alt 24 timer) – ved behov tages også akutte ad hoc sessions oven i det aftalte forløb
  • Familie-deltagelse i behandlingen
  • Telefon-support igennem hele forløbet
  • Professionelt undervisningsmateriale af høj kvalitet
  • En lyd-fil med dine personliggjorte affirmationer (målsætninger) optaget i professionel kvalitet
  • Lydbogen “Fortryllet”
  • E-bogen “Fortryllet”

Pris: 40.000 DDK