At finde balancen imellem at udvise omsorg for andre og overfor sig selv

Det er meget forskelligt, hvor stor en skadeforvoldende indvirkning et misbrug af alkohol (og andre stemningsændrende midler) har haft på omgivelserne.

I de værste tilfælde vil dem, der står på sidelinjen og bevidner misbruget, udvikle symptomer, der minder om det såkaldte ”Stockholm-syndrom” indenfor psykologien, hvor gidsler udvikler en usund sympati for gidseltagerne, der forveksles med kærlighed, men som mere rettelig er fænomener af angst i udtryk.

At vende tilbage til SIG SELV kan derfor af og til være en lige så nødvendig opgave for de pårørende, som det er for den misbrugende/afhængige person.

At skelne imellem, hvornår man som pårørende hjælper ”sin misbruger”, motiveret af “medafhængighed”, kontra ud fra næstekærlige motiver, er afgørende for, at den pårørende kan finde balancen igen, imellem at udvise omsorg for andre og overfor sig selv.

Den pårørende vil opleve at ”energi-regnskabet er i minus”, indtil denne færdighed (gen)opøves.

At genfinde denne balance ligger derfor implicit i al pårørende-behandling.

RING TIL CC på tel 28 14 68 05 og hør nærmere om muligheden af at deltage i både individuel- og gruppeterapi for pårørende.

Den pårørende vil opleve at ”energi-regnskabet er i minus”, indtil der genoprettes en ny sund balance.