En intervention betyder “at gribe ind i et afhængigt menneskes liv”

I nogle tilfælde, kan den misbrugende/afhængige person være så langt væk fra sin ”sunde fornuft”, at der skal drastiske virkemidler til, for at få vedkommende i tale og forstå behovet for hjælp.

I sådanne tilfælde kan der gøres brug af en regulær intervention, der betyder en indgriben i det afhængige menneskes liv.

Det foregår typisk ved, at en uddannet misbrugsbehandler og de berørte familiemedlemmer ved et møde med misbrugeren lægger maksimalt pres på, for at få vedkommende til at se sit liv, og sit problems omfang, klart.

Forud for en sådan intervention, holdes flere møder imellem misbrugsbehandleren og familiemedlemmerne for at tilrettelægge alle detaljerne ved den efterfølgende intervention, der har til formål at få misbrugeren til at standse med indtaget, og tage imod hjælp og behandling.

For mere info om at benytte intervention i et givent behandlingsforløb, kontakt CC på tel 28 14 68 05.

Når nok er nok – og når det skal siges meget tydeligt til misbrugeren, så der bliver plads til at tage en beslutning.