En særlig gren af yoga-videnskaben, tager afsæt i den såkaldte KUNDALINI-energi, der er en anden betegnelse for selve livsenergien, der flyder igennem alle mennesker, mere og mindre bevidstgjort.
Måske har du hørt om TANTRA?

Kundalini-energien er selve forudsætningen for de oplevelser og bevidsthedstilstande, mennesker kan opnå igennem tantra.
I foredrag, workshops og i individuel terapi, oplyser og vejleder CC om den rette måde at “rejse” denne livsenergipå, i mennesker, der har den rette motivation og forudsætninger herfor.