Livscoaching med CC

Da CC i sin tid startede på psykologistudiet på Københavns Universitet, indledte en professor sin tale for de nye studerende med ordene:

“En god, gammel, klog kone er ALTID at foretrække, fremfor en dårlig psykolog”.

CC fuldførte ikke psykologi-studiet, men tog i stedet en række andre uddannelser. Derudover har han en livserfaring, som under normale omstændigheder kunne være blevet spredt ud over flere livsforløb.

Med afsæt i lige dele klassisk træning, et altid videbegærligt, åbent sind og en mangfoldighed af livserfaring coacher og vejleder CC også såkaldt “almindelige mennesker” på deres vej henimod større livsglæde og potentiale-realisation.

Ring 28146805 for en personlig forsamtale.