Livscoaching med CC

Da CC i sin tid startede på psykologistudiet på Københavns Universitet, indledte en professor sin tale for de nye studerende med ordene:

“En god, gammel, klog kone er ALTID at foretrække, fremfor en dårlig psykolog”.

CC fuldførte ikke psykologi-studiet, men tog i stedet en række andre uddannelser, samt naturligvis dén i “Livets Skole”.

Med afsæt i lige dele klassisk træning, et altid ufordømmende åbent sind og en mangfoldighed af livserfaring coacher og vejleder CC også såkaldt “almindelige mennesker” på deres vej henimod større livsglæde og potentiale-realisation.

På billedet CC med programdeltageren “Henrik”, fra TV2 serien “Sidste Omgang”.

Ring 28146805 for en personlig forsamtale.