CC har aldrig været bleg for at inddrage sin egen historie for at anskueliggøre og motivere i misbrugsspørgsmålet. Således er det kendt fra både TV, avis- og radio-interviews og CC’s egne bøger, at han er opvokset i materielt overflod i Gentofte, og at han har gået 6 år på Herlufsholm Kostskole, hvor han fik en god borgerlig opdragelse.

Det er dog færre bekendt, at CC allerede da han var i begyndelsen af 20’erne “flygtede” fra dette liv til Indien, drevet som han var “af jagten på de store spørgsmål” om liv/død og selveste meningen med tilværelsen.

Efter et sådant ophold fik CC spontant vakt den såkaldte “kundalini energi”- eller slangekraften, som den også kaldes – der er en særlig gren indenfor yoga. Herefter udviklede CC “særlige evner”, som han bruger den dag i dag i al hans arbejde med klienter,til “at stille bedre ind på mennesket overfor ham” og således kunne give den bedst mulige hjælp.

I mere end et kvart århundrede har CC derfor også hele tiden haft fokus på åndelighed og sjælens opvågning til bevidsthed, og dyrket dette privat, med bl.a. daglig meditations-praksis, yoga og deltagelse i alle hånde “shamanistisk livs-udfoldelse”.

Når CC arbejder som coach med klienter, der ikke specifikt søger sig hjælp til deres misbrugsproblemstilling, har vejledningen derfor ikke sjældent karakter også af “spirituel vejledning” med inddragelse af alle mulige “alternative” metoder og vinkler.
CC arbejder således også af og til som healer, når særlige situationer kalder herpå.