Bevidste aftener om livets helt store spørgsmål ❤️

Båret frem af CC’s personlige interesse for psykologi og personlig udvikling,  samlivs-spørgsmål, sexualitet, healing, “den rette livsførsel”, åndsvidenskab m.fl. lægger Randow.life lokaler til aftener, hvor disse store spørgsmål italesættes.

På disse aftener vil der være indbudte gæster, og foredragsholdere, som vil komme med korte indlæg, hvorefter det veloplagte publikum kan stille spørgsmål til “eksperterne”, efterfulgt af god bevidsthedsskabende debat.

CC tager gerne selv rollen som ordstyrer ved disse arrangementer, som altid rummer lidt snacks og noget godt at drikke.

Kom ud af starthullerne og mærk (deltag i?) bevidst udveksling imellem mennesker, der har noget på hjerte.