Uddannelse til multivers-guide

I Randow.life’s optik findes adskillige, forskellige bevidsthedstilstande, som kan “realiseres”, med tilsvarende bevidsthedsmæssigt og potentiale-forløsende udbytte til følge.

Ud fra grundtankegangen om, at vi alle sammen navigerer i et tyngdekraftsfelt, er det givet, at vi også alle sammen altid oppebærer et eller flere tyngdepunkter (balance-punkter), hvorigennem samme tyngdekraft fordeler sig.

Disse “tyngdepunkter”, som vi mennesker kan centrere vores livsenergi omkring, kaldes i den indiske tradition for “chakras” (=hjul).

Disse er således i forhold til aktivering af potentiale at forstå som de omdrejningspunkter, med tilsvarende bevidsthedsmæssigt potentiale, et givent menneske, på noget tidspunkt, opererer ud fra.

Teorien er helt på niveau med nugældende forståelser af hjernen, som neurologisk omfordeler af samme tryk, hvorved forskellige “centre” af hjernen aktiveres.

Med den rette forståelse af hele denne dynamiske livsanskuelse, kan mennesker lære at både se, forstå, og påvirke, sin egen og andres energi-mønstre (og bevidsthed) helt logisk og forudsigeligt – med meget store, målbare resultater til følge.

På samme ligning vil, på et givent tidspunkt, et menneskes subjektive opfattelse af “virkeligheden” være tilsvarende enten begrænset af eller muliggjort af, hvad vores sanseapparat lukker op til, og er i stand til at percipere.

Det er altså ikke virkeligheden, der ændrer sig, når mennesker ændrer deres bevidste tyngdepunkt, enten opefter, eller nedad (som det sker hele tiden for mennesker); det er i stedet deres forskelligt tunede sanseapparat, der på forskellige tidspunkter tillader mennesker at se enten mere eller mindre af “helheden”.

Det er GODT at se helheden

Få rejst livs-energien

Randow.life tilbyder nu et helt unikt uddannelsesforløb, der på samme tid er så rent og klart i sin virkelighedsforståelse, at mennesker, der opnår den indsigt, der naturligt følger med, vil stille sig selv spørgsmålet:

“Hvordan har det nogensinde været muligt at anskue tilværelsen anderledes”?

Uddannelsen vil være transformerende, ud fra enhver gængs praksis, i det den vil både løfte og bevidstgøre om bevidsthedspunkter hos kursisterne, lige som den fra sit kundalini-tantriske udgangspunkt vil række ud og ind i alle livets spørgsmål, herunder eksistens-erkendelsesmæssigt, relationelt (i fht både én selv og omverden), psykologisk og fysisk, herunder sexuelt.

Deltag i “åbent hus” arrangementer hos Randow.life eller kontakt CC på 28146805 for mere info.

“Hvordan har det nogensinde været muligt at anskue tilværelsen anderledes”?