Den test, der ligger til grund for det følgende screenings-instrument, er den amerikanske DSMIIIR-test, der kun adskiller sig en smule fra den europæiske (ICD10).

Testen er udviklet af de førende psykiatriske foreninger og regnes for at være retvisende i forhold til at vurdere, hvor fremskredent et misbrugsforløb er, på et givent tidspunkt.

Spørgsmålene besvares med et “Ja” eller et “Nej”

1) Drikker du alkohol mere end to gange om ugen?

2) Får du gerne tre genstande eller mere, på de dage, hvor du nyder alkohol?

3) Bruger du indimellem stemningsændrende medikamenter, som ikke er ordineret af en læge? (Tager du stoffer?, red.)

4) Bruger du lægeordineret medicin, der ændrer din sindstilstand eller psyke?

5) Bruger du undertiden mere end den mængde, der er ordineret?

6) Bliver du beruset af alkohol eller påvirket af stoffer mere end to gange om året? (Du er beruset eller påvirket, hvis du indtager så meget, at du ikke kan fungere sikkert og normalt, eller hvis andre mennesker mener, at du ikke fungerer sikkert og normalt)

7) Bringer du nogensinde dig selv i situationer, som øger din risiko for at komme til skade eller få problemer, når du indtager alkohol og stoffer?

8) Har du nogensinde følt, at du burde nedskære dit forbrug af alkohol og stoffer?

9) Har andre mennesker nogensinde kritiseret din brug af alkohol og stoffer eller været utilfredse dermed?

10) Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt skyld over dit forbrug af alkohol og stoffer?

11) Har du nogensinde foretaget dig ting, når du drak eller indtog stoffer, som du fortrød eller fik dig til at føle dig skamfuld?

12) Har du nogensinde, som det første om morgenen, indtaget alkohol og stoffer for at føle dig bedre tilpas, eller for at slippe af med tømmermænd/abstinenser?

13) Har du nogensinde tænkt, at du måske havde et problem med dit forbrug af alkohol og stoffer?

14) Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer i større mængder, end du havde til hensigt? Har du f.eks. indtaget mere, end du ønskede eller havde råd til?

15) Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer oftere, end du havde til hensigt? Har du f.eks. nogensinde planlagt ikke at indtage det en bestemt dag, men alligevel gjort det?

16) Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer i en længere periode, end du har planlagt? Med andre ord, har du nogensinde været ude af stand til at holde op på det tidspunkt, du havde planlagt?

17) Har du nogensinde haft et ønske om at skære ned eller kontrollere dit forbrug?

18) Har du nogensinde prøvet at skære ned eller kontrollere dit forbrug?

19) Bruger du megen tid på at planlægge brugen af alkohol og stoffer, indtage det, eller komme dig oven på indtagelsen?

20) Er det nogensinde mislykkedes for dig at leve op til en vigtig forpligtelse i livet, fordi du var beruset eller påvirket?

21) Har du nogensinde opgivet arbejde, sociale gøremål eller fritidsaktiviteter på grund af brugen af alkohol og stoffer?

22) Har du haft fysiske, psykiske eller sociale problemer, som var forårsaget af, eller som var forværret af brugen af alkohol og stoffer?

23) Har du nogensinde fortsat med at drikke eller indtage stoffer, selvom du vidste, at det resulterede i fysisk, psykiske eller sociale problemer, eller gjorde dem værre?

24) Er din tolerance forøget (din evne til at bruge en stor mængde alkohol eller stoffer uden at blive påvirket) efter du begyndte at drikke eller indtage stoffer?

25) Er du nogensinde blevet fysisk dårlig eller syg, dagen efter du havde drukket eller indtaget stoffer?

26) Har du nogensinde indtaget alkohol og stoffer for at undgå at blive syg den næste dag?
Tæl, hvor mange gange du svarede ”ja” på spørgsmålene 1-13.

– Hvor mange “ja”-svar havde du?

Tæl, hvor mange gange du svarede ”ja” på spørgsmålene fra 14-26.

– Hvor mange “ja”-svar havde du?

SVAR PÅ AFHÆNGIGHEDSTEST:

Ringe risiko for afhængighed

Hvis du svarede ”Nej” til alle ovenstående spørgsmål, er det usandsynligt at du lider af kemisk afhængighed.

Stor risiko for afhængighed

Hvis du svarede ”ja” til mere end 3 af spørgsmålene indenfor numrene 1-13 og svarede ”nej” på alle de øvrige spørgsmål, er du i fare for at blive afhængig.

Tidligt stadium af afhængighed

Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mellem 3 til 6 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et tidligt stadium af afhængighed.

Midterstadium af afhængighed

Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mellem 6 til 9 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et midterstadium af afhængighed.

Fremskredent stadium af afhængighed

Hvis du svarede ”ja” på mere end 3 af spørgsmålene fra nummer 1-13 og svarede ”ja” på mere end 9 af spørgsmålene indenfor numrene 14-26, befinder du dig formentlig på et fremskredent stadium af afhængighed.
Blev du overrasket over resultatet? Så tøv ikke med at henvende dig for en uforpligtende forsamtale.

NB. Testen er kun vejledende. I de fleste tilfælde er det samlede billede af forbruget en personlig unik blandning af flere omstændigheder på samme tid.