Der skelnes typisk imellem to forskellige typer af tilbagefalds-behandling.

Enten har et menneske, som tager uønskede tilbagefald, efter fuldendt behandling, af forskellige grunde ikke været parat eller villig nok, til at tage det fulde ansvar for problemstillingen.

Måske har man i stedet været mere motiveret af trusler om konsekvenser fra omgivelserne, eller man har givet næring til umodne ønsker om at kunne kontrollere indtaget, efter en periode med bedring.

I så fald arbejdes ud fra en skabelon af dét, der hedder ”Tilbagefaldsforebyggende rådgivning”, der baserer sig på den amerikanske tilbagefalds-specialist Terence T. Gorski.

Hvis tilbagefalds-mønstrene derimod forekommer mere vedvarende, og sandsynligheden eksisterer for, at traumatiske oplevelser fra barndommen undergraver ædrueligheden, iværksættes dét, der i behandlingsverden kaldes for ”Tilbagefaldsforebyggende terapi”, ligeledes inspireret af Terence T. Gorski.

Book et møde med Randow.life for en uddybning af disse behandlingsformer.

Hvis du får et tilbagefald er der ekstra god grund til at kontakte CC – inden den dårlige vane sætter sig fast igen.